Fomy ve Diğer Sabunlar

Sıvı sabun neden ucuz?

Sıvının elden akıp gitmemesi ve elde kalabilmesi için koyulaşması, jelleşmesi lazım olduğundan formülüne viskosite yapan tuzlar eklenmektedir.
Fiyatı ucuz olan tuzlarla hem sıvı koyulaştırılmakta, hem de ağırlaştırılmakta ve dolayısıyla da maliyeti düşürülmektedir.
Sıvı sabun dispenseri bir basmada ortalama 2 gram sıvı vermekte, bu da tüketicinin % 90’ının gözüne az göründüğü için sıvı sabun dispenserine 2-3 defa basarak ellerine 5-6 gram sıvı sabun aldıkları ve bunu da akan suyun altında köpürtmeye çalışırken yarısını lavobaya akıtarak israf ettikleri görülmekte ve bilinmektedir.
Bu sebepten dolayı tüketiciler, fazla sıvı sabun sarfetmekte ve buna da çok para ödemek zorunda kaldıkları için sıvı sabun masrafını azaltmak maksadı ile ucuz sıvı sabuna yönelmişlerdir.
Tüketiciler ellerini 5-6 gram sıvı sabun ile yıkamaya çalıştıkları için üreticiler aktif temizlik maddelerini az kullanarak maliyeti düşürebilmektedir.
Müşteri ucuz mal istediği için, kaliteli kozmetik ürünlerde kullanılan pahalı aktif maddeler, tahrişi önleyici, cildi yumuşatıcı ve nemlendirici maddeler, sıvıyı bakterilere karşı koruyucu pahalı koruyucular, kaliteli pahalı kokular, cildi günboyu bakterilere karşı koruyan triclosan gibi koruyucu maddeler sıvı sabunu ucuza mal edebilmek için yeteri kadar kullanılamadığı için maliyetler kolayca aşağı çekilebilmektedir.
Yukarıda, sıvı sabun kullanıcılarının, ortalama 5 gram sıvı sabun sarfettiklerini ve sebeplerini bildirmiştik.
Görülüyorki sıvı sabun ucuz olarak alınabiliyor. Fakat çok sarf edilerek daha pahalıya geliyor.

Antibakteriyel temizlik köpüğü neden pahalı?

Köpük sıvısının pompadan köpük olarak çıkabilmesi için koyulaştıran, viskosite yapan ve fiyatı ucuz olan tuzlar hiç kullanılmamaktadır.
0.5 gr sıvı ile el yıkanabilmesi için köpük sıvısının konsantre güçlü bir sıvı olması gerektiğinden, Fomy köpük sıvısına sıvı sabuna konan aktif temizlik maddelerinden en az 3 katı fazla aktif madde konmaktadır. Bu da maliyeti artırmaktadır.
Ayrıca ince köpük yapan kaliteli kozmetik ürünlerde kullanılan ve sıradan sıvı sabunlarda pek kullanılmayan aktif temizlik maddeleri kullanılmaktadır. Bu da maliyeti artırmaktadır.
Kaliteli malı uygun fiyata kullanma eğiliminde olan tüketicilerin isteği doğrultusunda, Fomy temizlik köpüğü sıvısında kaliteli kozmetik ürünlerde kullanılan pahalı aktif maddeler, tahrişi önleyici, cildi yumuşatıcı ve nemlendirici maddeler, sıvıyı bakterilere karşı koruyucu pahalı koruyucular, kaliteli pahalı kokular, cildi günboyu bakterilere karşı koruyan triclosan gibi koruyucu maddeler yeterince kullanıldığı için maliyeti artırmaktadır.

Bütün bunlara rağmen antibakteriyel temizlik köpüğü sıvı sabundan neden ucuz?

Fomy dispenserinin 0,5 gram sıvıyı 20 katı hava ile karıştırıp yeterli köpük oluşturduğunu açıklamıştık.
Bu açıklamalar ışığında Fomy temizlik köpüğünün sıvı sabunlara göre 10 kat daha ekonomik olduğu görülmektedir.
Ancak Fomy dispenserine de kullanıcılar alışkanlık olarak 2 defa basacakları düşünülerek Fomy’nin en az 5 kat daha ekonomik olduğu açıkça görülmektedir.

 

FİYAT & EKONOMİKLİK MUKAYESE TABLOSU

1000 ml yıkama adedi bir el yıkama için sarf edilen minimum sıvı gramajı

SIVI SABUNLAR

Markalı ve antibakteriyel 333 3.0 gr
Dökme olanlar 333 3.0 gr
KÖPÜK SABUNLAR
İthal ürün 1250 0,80 gr
Dökme yerli ürün 714 1,40 gr
FOMY ANTİBAKTERİYEL EL VE VÜCUT TEMİZLİK KÖPÜĞÜ 2000 0,50 gr
FOMY STANDART EL YÜZ VÜCUT TEMİZLİK KÖPÜĞÜ 2000 0,50 gr